הדרכות מחשבים
לימודHTML - שעור רביעי
word

לימוד   HTML

שעור רביעי

הגדרת פיסקאות ורשימות

פיסקה

  • בתחילת הפיסקה יש לשים את התג <p> ובסיום הפסקה לסגור את התג </p> - התג <p> מוסיף שורת רווח לפני הפסקה.

 <p> זוהי פסקה חדשה</p>

  • התג <div> (division חטיבה) אף הוא מציין פסקה. - התג <div> לא מוסיף שורת רווח לפני הפסקה.

 <div>זוהי פסקה חדשה ללא שורת רווח</div>

יישור טקסט

  • התג <center> משמש למירכוז טקסט. בתחילת הטקסט נרשום <center> ובסופו נסגור את התג </center>.

 <center><h1>שורת הכותרת תמורכז</h1></center>

  • יישור טקסט לימין, שמאל או למרכז, מתבצע ע"י המאפיין align= בתג <p> או <div>

 <p align=“left”>הטקסט ייושר לשמאל</p>

<p align=“right”>הטקסט ייושר לימין</p>

<p align=“center”> הטקסט ימורכז</p>

 

רשימות (תבליטים ומספור)

רשימה לא מסודרת

זוהי רשימת עם תבליטים.
לקבלת רשימה עם תבליטים. בתחילת הרשימה יש לרשום את התג <ul> וכל שורת תבליט מתחילה עם התג <li> ומסתיימת בתג הסוגר </li>, בסוף הרשימה סוגרים עם התג </ul>.

<ul>
<li>תפוח</li>
<li>אגס</li>
</ul>

הרשימה שתתקבל:

  • תפוח
  • אגס

המאפיין type מציין את סוג התבליט. האפשרויות הן:

type= circle     ·
type= disc        o
type= square   §

רשימה מסודרת

זוהי רשימה עם מספור.
לקבלת רשימה עם מספור. בתחילת הרשימה יש לרשום את התג <ol> וכל שורת מספור מתחילה עם התג <li> ומסתיימת בתג הסוגר </li>, בסוף הרשימה סוגרים עם התג </ol>.

<ol>
<li>תפוח</li>
<li>אגס</li>
</ol>

הרשימה שתתקבל:

  1. תפוח
  2. אגס

המאפיין type מציין את סוג המספור. האפשרויות הן:

type= 1   למספרים רגילים
type= I     לאותיות רומיות
type= A   לאותיות גדולות באנגלית
type=a     לאותיות קטנות באנגלית

המאפיין start מציין מאיזה מספר תתחיל הרשימה הממוספרת.

המאפיין value, הוא מאפיין של התג <li> והוא מציין ערך מספרי לפריט.

רשימת הגדרה

זוהי רשימת הגדרות. הרשימה מתחילה עם התג <dl> וכל פריט ברשימה יתחיל עם התג <dt> שיכיל את ההגדרה ולאחריו התג <dd> שיכיל את התאור.

<dl>
<dt>קפה</dt>
<dd>משקה חם שחור</dd>
<dt>חלב</dt>
<dd>משקה קר לבן</dd>
</dl>

הרשימה שתתקבל:

קפה
משקה חם שחור
חלב
משקה קר לבן

מסגרות frames

התג <frameset> מציין שהדף מפוצל לכמה מסגרות ובכל מסגרת יופיע דף html נפרד.  המאפיינים cols ו- rows מציינים את יחס חלוקת המסגרות בדף, לעמודות או לשורות.
כל מסגרת תוגדר ע"י התג <frame> כאשר המאפיין src יציין את שם דף ה-html שיהיה במסגרת.

**תגי המסגרות יבואו אחרי תג ה- <html> במקום תג ה- <body> וה- <head>.

דוגמה:

<html>

<frameset cols="25%,75%">
<frame src="frame_a.htm">
<frame src="frame_b.htm">
</frameset>

</html>

בדוגמה זו, הדף יחולק לשתי עמודות, האחת צרה והשנייה רחבה.

דוגמה נוספת למסגרות frames

חזרה לראש הדף

לשעור הבא

 

 

טלפון: 052-3253768
 לפרטים נוספים צרו קשר:

 

 

בניית אתר אינטרנט

אתי בר - הדרכה ותוכנה

[דף הבית]  [פרופיל]  [קורסים]  [הדרכות באירגון]  [אתרים שימושיים] [סוגי אתרים] [ממליצים] [טיפים] [בלוג ]  [צרו קשר] [ מפת האתר]